Narodil sa 30. septembra 1956 v Moskve.

Absolvoval Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov.

V diplomatických službách od roku 1979.

1979-1984 - Na veľvyslanectve ZSSR v Nemecku.

1984-1990 - Na 3. Európskom odbore ministerstva zahraničných vecí ZSSR, na sekretariáte Námestníka ministra zahraničných vecí ZSSR.

1990-1994 - Na veľvyslanectve ZSSR v Nemecku.

1994-1998 - Zástupca riaditeľa 4. európskeho oddelenia ruského ministerstva zahraničia.

1998-2000 - Radca-vyslanec veľvyslanectva Ruskej federácie v Nemecku.

2000-2004 - Riaditeľ 4. európskeho odboru ruského ministerstva zahraničia.

2004-2007 - Riaditeľ 3. európskeho odboru ruského ministerstva zahraničia.

2007-2012 - Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie pri Švajčiarskej konfederácii a Lichtenštajnskom kniežatstve.

2012 - 2020 - Veľvyslanec so zvláštnym poslaním; Osobitný predstaviteľ prezidenta Ruska pre delimitáciu a  demarkáciu štátnych hraníc Ruskej federácie so susediacimi štátmi Spoločenstva nezávislých národov; Vedúci ruskej delegácie na mnohostranných rokovaniach o Kaspickom mori.

Má diplomatickú hodnosť Mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Ruskej federácie.

Hovorí plynule nemecky a anglicky.

 

 

 

Vážení občania Slovenskej republiky, priatelia!

Vážení krajania!

Vitajte na oficiálnej webovej stránke Veľvyslanectva Ruskej federácie v Bratislave.

Slovensko, so svojou jedinečnou históriou, unikátnou kultúrou, vynikajúcimi talentovanými ľuďmi, je srdcom Rusov drahé. Naše národy sú historicky spojené úzkymi vzťahmi spolupráce a vzájomnej úcty. Máme veľa spoločného, máme solídny akumulovaný potenciál a sľubné vyhliadky v oblasti obchodu, hospodárskej, kultúrnej a humanitárnej spolupráce, cestovného ruchu, medziľudských kontaktov.  Pracovníci ruského veľvyslanectva na Slovensku považujú za svoju kľúčovú úlohu maximalizáciu podpory komplexného rozvoja rusko-slovenských vzťahov, upevňovanie priateľských vzťahov medzi našimi národmi, uchovávanie spoločnej historickej pamäti a podporu krajanov.

Na webovej stránke Veľvyslanectva budeme pravidelne informovať o našich aktivitách, vynasnažíme sa pokryť všetky aspekty vzťahov medzi našimi štátmi. Budeme venovať osobitnú pozornosť našej spoločnej histórii, boju proti fašizmu a vojenským pamätníkom. Naši krajania, ako aj  cudzinci, ktorí chcú navštíviť Rusko, nájdu všetky potrebné informácie na webovej stránke nášho konzulárneho oddelenia. Pozývam vás tiež, aby ste sa k nám pripojili na sociálnych sieťach „Facebook“, „Instagram“ a „Vkontakte“.

Úprimne dúfam, že publikované materiály budú zaujímavé a návštevníkom stránky užitočné. Budeme vďační za aktívnu „spätnú väzbu“a radu pri zlepšovaní naplnenia a obsahu našich informačných zdrojov.

 

 S pozdravom

 

 Igor Bratčikov

 Veľvyslanec Ruskej federácie na Slovensku